Warsztaty | Mediacje | Facylitacja

Wspieram w budowaniu bardziej szczerych i życzliwych relacji. Prywatnie i zawodowo.

Prowadzę warsztaty Porozumienia bez Przemocy oraz wspieram w rozwiązywaniu konfliktów w oparciu o to podejście.

Oferta

Szerzę ideę życia zakorzenionego w świadomości i wartościach takich jak życzliwość i szczerość. Wnoszę te jakości, prowadząc warsztaty i kursy oraz facylitując rozwiązywanie konfliktów.

Warsztaty NVC

Warsztaty to dobre rozwiązanie dla osób, które preferują krótsze formy.

Kursy NVC

Kursy to rozwiązanie dla osób, które chcą doświadczyć głębszej transformacji.

Mediacja

Jeśli konflikt dotyczy dwóch osób, proponuję mediacje.

Facylitacja

W przypadku konfliktów wieloosobowych oferuję facylitację porozumienia.

Nienawiść w tym świecie nigdy nie uspokoi się nienawiścią; jedynie miłość może uspokoić nienawiść. To jest odwieczne prawo.
Dhammapada

Jestem certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, mediatorką i coachem relacji.

Zależy mi na budowaniu świata, w którym jest więcej pokoju, wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Wierzę, że nasze osobiste wybory wpływają na rzeczywistość i kształtują świat w jakim żyjemy.  Porozumienie bez Przemocy zgłębiam od 2010 roku, a od 2019 roku jestem certyfikowaną trenerką.
W swojej pracy kładę akcent na doświadczanie siebie tu i teraz oraz na przeżywanie uczuć, zamiast samego o nich mówienia. Uważam, że słowa mogą utrudniać nam kontakt z własnym doświadczeniem, ponieważ zabierają nas z ciała do głowy. 
Siłę NVC widzę w ponownym połączeniu się z energią potrzeb, gdyż to daje szansę na transformację i zmianę. Do tego doświadczania i połączenia zapraszam osoby, z którymi pracuję. W swojej pracy łączę NVC z medytacją, ciałem i ruchem.

Opinie o pracy ze mną

Od pierwszej do ostatniej minuty warsztatu towarzyszyło mi poczucie bezpieczeństwa, a całość przebiegała w atmosferze empatii, zrozumienia, akceptacji, szacunku, wzajemności, a także poszanowania relacji i ogólnie płynącej dobrej, fantastycznej energii człowieczeństwa. Warsztat przeprowadzony z ogromnym wyczuciem i jakością, z jaką się jeszcze nie spotkałam. Fantastyczne przygotowanie merytoryczne i kompetencja połączone z energią Brygidy dała nieocenioną jakość, pod wrażeniem której pozostanę jeszcze długo… Spotkanie ze światłem to najpiękniejsza podróż, jaką można odbyć… Z wdzięcznością,

Aleksandra Banaszek

Kiedy wspominam dwa dni warsztatów poświęconych komunikacji bez przemocy z Brygidą, przepełnia mnie wdzięczność. Doświadczyłam, jak Jej warsztat trenerski wytrzymuje konfrontację z nieoczekiwanymi problemami, które wnieśliśmy jako grupa na wspólne spotkanie. Brygida, dziękuję za dwa wspaniałe dni bez przemocy – czułam się, jakby niebo zeszło na ziemię. W takiej atmosferze chciałabym żyć już zawsze! Patrzyłam, jak językiem miłości potrafiłaś rozwiązać węzeł gordyjski nieporozumień w naszej grupie – a z Twojej strony nie padło ani jedno słowo oskarżenia! Perfekcyjnie przygotowany skrypt z zajęć oraz zabawne przerywniki dopełniają obrazu Twego szkolenia. Wszystkim zainteresowanym poszukiwaniem użytecznych narzędzi do komunikacji, w której liczą się obie strony interakcji, polecam warsztaty z Brygidą. Z wdzięcznością,

Beata Zagórska

Współczesny język i codzienne kontakty międzyludzkie obfitują w nacechowane przemocą komunikaty. Czasem jest już jej tak dużo wokół nas, w systemach, w których funkcjonujemy na co dzień, że już nawet nie kierujemy naszej uwagi na to, co nam to robi i co w nas drąży… Warsztat niezwykły w swej prostocie, a tak bardzo porywający serca i umysły ludzi z różnych światów, którym dane było na ten warsztatowy czas spotkać się w duchu równości i bycia uważnym na „piękne potrzeby wspólne dla wszystkich ludzi i różne, ulubione sposoby ich zaspokajania”… Z głębi serca polecam,

Justyna Brodzińska - Ziaja

Współpracowałam z :

Moje artykuły o NVC

Dlaczego NVC “nie działa”

Być może miałaś/miałeś takie doświadczenie w relacji, że było trudno. Coś się wydarzyło, ktoś coś powiedział, Ty zareagowałaś/zareagowałeś tak, jak mogłaś/mogłeś ...
Czytaj dalej

Zmiana perspektywy

Pewnie wszyscy znają obrazek z dwiema osobami, które patrzą na cyfrę 6 lub 9, w zależności od perspektywy. Lubię tę metaforę. Lubię też ...
Czytaj dalej

Kręgi dialogowe

Kręgi dialogowe to spotkania ludzi, którzy chcą rozmawiać pomimo dzielących ich różnic. Krąg jest prowadzony przez jednego, dwóch lub trzech facylitatorów. ...
Czytaj dalej

Celem Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC) nie jest zmiana ludzi i ich zachowania tak, aby postawić na swoim, ale zbudowanie relacji opartych na szczerości i empatii, tak aby potrzeby wszystkich zostały zaspokojone.

Marshall B. Rosenberg

Czym jest Porozumienie bez Przemocy (PbP)

To podejście, które promuje różnorodność światopoglądów, postaw i umiejętności, mając na celu rozwijanie zdolności do skutecznego słuchania i zrozumienia treści bez oceniania. Odrzuca ono tradycyjny paradygmat dobro-zło i koncentruje się na uczuciach oraz uniwersalnych potrzebach.
Kluczowe założenia PbP to: ludzie działają ku zaspokojeniu swoich potrzeb, wszyscy mają podobne potrzeby i różne, ulubione sposoby ich zaspokajania. Każdy wyraz gniewu czy krytyki jest postrzegany jako próba zaspokojenia potrzeb.
To podejście zmienia perspektywę w rozumieniu ludzkich działań, umożliwiając zobaczenie wspólnego człowieczeństwa. Słuchając zgodnie z PbP, skupiamy się na zrozumieniu uczuć i potrzeb osoby mówiącej, nawet jeśli używa ona trudnych słów. Traktujemy je jako sygnał niezaspokojonych potrzeb i próbę komunikacji.
Rozwijanie tych umiejętności wymaga czasu i motywacji, ale przynosi spokój, ulgę i możliwość nawiązywania relacji z osobami o odmiennych poglądach. To klucz do pokoju.
Scroll to Top